Dette er tekstversionen af Jon Røikjær Henriksen
Klik her for at komme til den grafiske version af Jon Røikjær Henriksen

Forside - Læs op - Sitemap


Jon Røikjær Henriksen


Jon Roikjaer Henriksen

Ph.d. studerende

Læge Jon Røikjær Henriksen
Onkologisk afdeling, Vejle Sygehus

E-mail: Jon.Henriksen@rsyd.dk
 

 

 

Ph.d. projekt


Immunological biomaklers in ovarian cancer 

Projektbeskrivelse


Baggrund:
De senere år har man erfaret at funktioner i vores immunsystem kan bruges til effektiv kræftbehandling hos nogle kræftpatienter.
Æggestokkræft er en sygdom med; høj dødelighed, indtil videre beskeden effekt af nuværende former for immunterapi og med sparsom forskning i de immunologiske mekanismer.

Metode:
Dette studie vil analysere betydningen af forskellige former for immunceller og immunfaktorer, både i væv og blod fra patienter med æggestokkræft. Dette vil blive gjort gennem en undersøgelse af kræftvæv fra alle der fik diagnosen æggestokkræft i 2005 i Danmark, og i et andet studie ved løbende at undersøge blodprøver fra patienter med æggestokkræft i kemoterapi-behandling på kræftafdelingen på Vejle Sygehus. Immunfaktorer påvist i blod og væv vil blive sammenholdt med overlevelse og respons på kemoterapi-behandling, for at belyse hvordan immunsystemet påvirker overlevelsen af æggestokkræft. 

Perspektiv:
Forståelse af de komplekse interaktioner mellem æggestokkræft og immunsystemet kan danne baggrund for udvikling af nye behandlingsmetoder.

Projektperiode


1. november 2016 - 1. novermber 2019

Hovedvejleder


Dr. Karina Dahl Steffensen, Onkologisk Afdeling, Center Lillebælt, SDU

Medvejledere


Dr. Marianne Waldstrøm, Pathology, Vejle Hospital
Dr. Frede Donskov, Oncology, Aarhus University Hospital
Professor Anders Jakobsen, Onkologisk Afdeling, Center Lillebælt, Vejle Sygehus

Publikationer og aktiviteter


Se link til Jon Røikjær Henriksen's publikationer mv. på SDU.dk - link
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk