Dette er tekstversionen af BF-test udvidet, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af BF-test udvidet, P-

Forside - Læs op - Sitemap


BF-test udvidet, P-


Forlig special, B-
 

NPU kode og navn
NPU26696
Ercs(B)- BF-test udvidet;P;udløb

 

Instruktion for rekvirent
Der skal være udført blodtype på prøve taget uafhængig af denne
Prøvetagningsrør skal mærkes med navn og CPR-nr.

Information om reserverede blodkomponenter kan ses i InterInfo.

 

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA til fuldblod, 2 x9  ml. Yderligere information.

 

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:          

Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21 °C

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:          

Bringes til laboratoriet

 

Svartid
Udføres dagligt. Information om reserverede blodkomponenter kan ses i InterInfo. Bemærk: Det kan i visse tilfælde være tidskrævende at fremskaffe forligeligt blod, hvilket fremgår af specialsvar i InterInfo.
 

Referenceinterval
Kontrolblodtype identisk med tidligere.
 

Indikation
Prøven tages forud for transfusion af erytrocyt-komponenter, hvor BBVE har udbedt sig denne analyse via InterInfo.

 

Vurdering
E-ordinerede erytrocytkomponenter kan afhentes til patienten, når de ligger i reservation i InterInfo og i op til 4 døgn fra prøvetagningsdato.

 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier

 

Impræcision
Kvalitativ bedømmelse

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

 

Internt for laboratorier

Centrifugering:        

Nej

Afpipettering:

Nej

 

Holdbarhed: Ved 4oC:         5 døgn

 

Alternative prøvetagningsrør
Ingen alternativer
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk