Dette er tekstversionen af Farvede klistermærker giver tydelig kommunikation
Klik her for at komme til den grafiske version af Farvede klistermærker giver tydelig kommunikation

Forside - Læs op - Sitemap


Farvede klistermærker giver tydelig kommunikation


Når traumepatienter kommer ind på sygehuset med blå blink tæller hvert sekund, og der må ikke ske misforståelser. Derfor har Kolding Sygehus opfundet nogle farvede mærkater, der overflødiggør navne og fortæller, om hele traumeholdet er til stede.

 

Farvede klistermærker

Farvede klistermærker på tøjet gør det muligt at have en smidig kommunikation, når en traumepatient kommer på sygehuset med fuld udrykning.

 

Tekst: Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen, Sygehus Lillebælt
Fotos: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt

 

Cirka fem minutter før en traumepatient kommer susende ind i ambulancegården på Kolding Sygehus, trykker en sekretær på traumeknappen. Straks begynder en række telefoner på sygehuset at ringe, og det bliver de ved med, til personen har reageret. Telefonerne viser ’traume’, og de kaldte personer skal straks stille på traumestuen, for om få minutter har en patient brug for livreddende hjælp.

Forskellige fagligheder
Sygehusets traumehold består af en lang række specialister, der med hver deres faglighed gør, at patienten har en større chance for enten at overleve eller slippe for større men. Der er læger, sygeplejersker, bioanalytikere, radiografer, portører og sekretærer.

Holdet består næsten aldrig af præcis de samme medarbejdere, og det kan være svært for traumelederen at huske alle navne, når man står i en akut situation, og liv skal reddes. Men farvede klistermærker på alles uniformer fortæller, hvilken funktion de har, og det giver traumelederen en mulighed for at tale direkte til folk og give ordrer – uden at kende deres navne.

 

Farvede klistermærker

Klistermærkerne hænger ved døren til traumestuen. Hver person i traumeteamet tager sin mærkat, og det synliggør hurtigt, hvem der er kommet, og hvem der mangler.

 

- Det kan være superstressende at skulle huske, hvad hinanden hedder, når en patent er dårlig og muligvis svæver mellem liv og død. Her gør klistermærkerne en stor forskel, fortæller souschef i Akutafdelingen på Kolding Sygehus, sygeplejerske Marianne Toft.

- Når vi bruger hinandens titler, undgår vi også forvirringer, hvis der er tre Lener og en Line på det enkelte traumehold, siger hun.

Er alle til stede?
Udover at give en tydelig angivelse af funktion, har klistermærkerne også den funktion, at det er lynhurtigt at afkode, om hele teamet er til stede.

- Hvis skiltet med anæstesisygeplejerske ikke er taget, mangler personen, og på den måde har traumelederen en let adgang til at danne sig et overblik over de mange personer, der er samlet på traumestuen, fortæller Marianne Toft.

 

Farvede klistermærker

Traumestuerne står altid klar til at modtage patienter. Kolding Sygehus har kapacitet til at modtage op til tre traumepatienter med svære skader. Mærkaterne bruges også i det tilfælde, hvor en patient kommer ind som akut livstruet medicinsk patient. Det vil sige, hvor patienten ikke er kommet til skade på baggrund af en ulykke.

 

Foruden klistermærkerne har traumelederen en selvlysende gul vest på, så alle kan se, hvem der har førerrollen og bestemmer ved traumet.

Elementer ved et traume
Heldigvis er det de færreste, der kommer ud for en alvorlig ulykke og får brug for både udrykning og traumebehandling på sygehuset. Men her er i grove træk faserne i patientens redning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk