Dette er tekstversionen af LabNyt 12/2017 Udtagelse og opbevaring af materiale fra patienter med forgiftning
Klik her for at komme til den grafiske version af LabNyt 12/2017 Udtagelse og opbevaring af materiale fra patienter med forgiftning

Forside - Læs op - Sitemap


LabNyt 12/2017 Udtagelse og opbevaring af materiale fra patienter med forgiftning


Jævnfør meddelelse fra Sundhedsstyrelsen (se link nederst) skal der udtages en ekstra blodprøve på patienter, der kommer i behandling for muligt forgiftningstilfælde. Der kan i forbindelse med en eventuel politiundersøgelse blive behov for retskemiske undersøgelser. 

I Vejle ligger denne forgiftningsprøve i forgiftningsprofilen for Akut Visitations Afsnit, Skadestue og Anæstesiologisk Afdeling.

Forgiftningsprøven (forgiftningsprøve;P) kan rekvireres som solitær analyse på både Vejle og Kolding Sygehus.

Prøven bliver taget i 9 mL EDTA-glas og bliver efterfølgende opbevaret på køl i 30 dage på den prøvetagende biokemiske afdeling.

Link til meddelelse fra Sundhedsstyrelsen.
        
Eventuelle spørgsmål rettes til overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79406506.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk