Dette er tekstversionen af Referat 2. oktober 2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Referat 2. oktober 2017

Forside - Læs op - Sitemap


Referat 2. oktober 2017


Referat fra møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:   Mandag den 2. oktober 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:           Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:    Patient- og pårørenderådet (”PPR”) for Patienternes Kræftsygehus i Vejle:

·         Birgit Legarth, patient

·         Birgitte Olsen, Kræftens Bekæmpelse (KB)

·         Camilla Havsteen, oversygeplejerske Onkologisk Afdeling

·         Helle Adolfsen, sygeplejefaglig direktør

·         Helle Gangelhof, oversygeplejerske Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling

·         Helle Tirsgaard, patient

·         Jakob Møller, ledende overlæge, Røntgen og Scanning

·         Mette Fogh Skouboe, patient

·         Mona Petersen, patient

·         Poul Fogh-Andersen, pårørende

·         Tom Jerwiarz, pårørende, formand

·         Ulla Hut, pårørende

·         Willy Mathiesen, patient
 

Afbud:         Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Lars Henrik Jensen, Per Lindum

Referat:       Mette Vejstrup Madsen, sekretariat, HR Afdelingen

1.     Velkommen

Tom Jerwiarz bød velkommen til mødet.

2.     Godkendelse af referat fra mødet den 28. august 2017

Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.     En sygdomshistorie og dialog om sygdomshistorierne v/NN

NN er nu kræftfri på fjerde år og har det godt. Dog har hun en dårlig arm som følge af fjernelse af lymfekirtler i forbindelse med operationen. NN har prøvet forskellige ting for at få flere kræfter i armen og reducere trykket i den: Hun går til fitness hver anden dag og har i samarbejde med fysioterapeuterne prøvet bl.a. ’deep oscillation therapy’ og en såkaldt ’lymfepresse’. Lymfepressen har en rigtig god og lindrende effekt, og derfor har NN søgt kommunen om at få en bevilget. Hun bruger den en time hver dag – fx når hun ser tv. Det er vigtigt at få spredt viden om disse hjælpemidler, der kan gøre en stor forskel i hverdagen for den enkelte

NN har kun få kontroller tilbage på sygehuset og føler sig i det hele taget meget heldig: Hun havde en forstående arbejdsgiver og har haft et fint forløb i sin sygdom, alt taget i betragtning. ’Krop og kræft’ var for øvrigt et godt tilbud, som hun kun kan rose.

4.     Forbedring af parkerings- og trafikforhold i Vejle v/Helle A

Helle orienterede om, at der er ved at blive taget jordbundsprøver til et nyt P Hus nede på den nuværende parkeringsplads ved krydset Horsensvej / Skyttehusgade. P Huset får ca. 200 pladser. Det bliver bygget hurtigst muligt – med lidt held i løbet af et til halvandet år. Helle T bemærkede apropos parkering, at hun flere gange har oplevet, der holder håndværkere på handicappladserne ved Lungemedicinsk Ambulatorium. Det er ikke godt, når man som dårligt gående har brug for dem! Mette V følger op..

Under dette punkt orienterede Helle A også om

5.     Status på rådets øvrige projekter og aktiviteter

        Kommende:

6.     Eventuelt

7.     Familiesamtaler i Onkologisk Afdeling v/Bodil Winther og Maria Aas Møller

Bodil og Maria orienterede. Deres slides er vedhæftet referatet. Birgitte fortalte, at KB også har familiesamtaler – ’det er som om, tiden er moden til dem’.

Næste møde den 11. december: Gitte Gee fra Organkirurgisk Afdeling vil fortælle om samtaler i forbindelse med slutfasen af sygdomme - når der ikke er flere muligheder for aktiv behandling. I øvrigt har PPR 5 års jubilæum. Det og julen fejrer vi sammen med direktionen i mødets sidste del.

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk