Dette er tekstversionen af Dagsorden 11. december 2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 11. december 2017

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 11. december 2017


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus
 

Tidspunkt:    Mandag den 11. december 2017 kl. 13.00 – 15.00

Sted:              Administrationens Mødelokale 1, Vejle Sygehus

Deltagere:     Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Erik Seyer-Hansen, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Jakob Møller, Lars Henrik Jensen, Mette Fogh Skouboe, Mona Petersen, Per Lindum, Poul Fogh-Andersen, Tom Jerwiarz, Ulla Hut, Willy Mathiesen

Afbud:            Birgit Legarth, Birgitte Olsen

Referat:         Mette Vejstrup Madsen, HR afdelingen

1.     Velkommen v/formanden.

2.     Godkendelse af referat fra mødet den 2. oktober 2017 (vedhæftet)v/formanden

3.     Kl. 13.05 Samtaler i forbindelse med slutfasen af sygdomme

Oplæg v/afdelingssygeplejerske Gitte Ostenfeld Gee, Organkirurgisk Afdeling

4.     Kl. 13.25 Beslutningsstøtteværktøj for kvinder med brystkræft - Oplæg v/projektleder Karina Olling, Center for Fælles Beslutningstagning

5.     Kl. 13.45 Erfa-møde / Patienttopmøde i efteråret 2018 v/Tom

Endelig dato for arrangementet, arbejdsgruppe mm. (Tom, Ulla og Willy har meldt sig)

6.     Kl. 13.50 Status på rådets projekter og aktiviteter

7.     Eventuelt herunder næste møde den 29. januar 2018, hvor der bl.a. er formandsvalg.

Herudover har IT og Køkkenet spurgt, om de må komme forbi med oplæg til drøftelse.

8.     Kl. 14.15: Julehygge 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk