Dette er tekstversionen af LabNyt 13/2017 Vedrørende fejlmåling af Vitamin D3
Klik her for at komme til den grafiske version af LabNyt 13/2017 Vedrørende fejlmåling af Vitamin D3

Forside - Læs op - Sitemap


LabNyt 13/2017 Vedrørende fejlmåling af Vitamin D3


Mandag den 6. november vil analyser for 25-hydroxyvitamin D igen blive udført på den immunkemiske metode, men med den oprindelige 1. generation af reagenset som blev anvendt frem til 18. september 2017.

Det betyder at vi vender tilbage til tidligere anvendt praksis med at prøver der ved immunkemisk analyse giver > 140 nmol/L bliver reanalyseret v.hj.a. LC-MS/MS som har NPU koden 10267.

Derfor vil det ikke fremover være nødvendigt med ekstra (rødt) prøvetagningsrør til 25-hydroxyvitamin D.

Information udsendt tidligere (18/10 2017)
Efter ibrugtagning af en ny generation af reagens til 25-Hydroxy-vitamin D3-analysen på Sygehus Lillebælt, Vejle og Kolding-matrikler, måles vitamin D3 i en del tilfælde falsk for højt på laboratoriernes standardmetode (immunoassay).

Ved sammenligning af målinger med anden metode (massespektrometri) findes en uacceptabel stor forskel (over 20 %) på 5-10 % af vitamin D3-analyser udført efter den 18. september 2017. Grundet denne forskel er det besluttet, at alle vitamin D3-analyser fra 18. oktober udføres med massespektrometri, indtil der er fundet en løsning på, hvorfor der måles forkert på standardmetoden.

I praksis kommer dette til at betyde, at blodprøven, skal tages i et separat rødt glas uden gel til serum. Dette er rettet i BCC og vil derfor fremgå af prøvetagningsblanketten, når denne printes ud.

Som følge af ovenstående kan der være patienter i denne periode, som har fået målt en falsk for høj vitamin D3, og som måske reelt har en mangeltilstand. Hvis rekvirerende læge har mistanke om en sådan fejlmåling, bør analysen gentages.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06 eller Biokemiker Anne Schmedes, tlf. 79 40 65 12


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk