Dette er tekstversionen af LabNyt 14/2017 KFNT-analysen nedlægges
Klik her for at komme til den grafiske version af LabNyt 14/2017 KFNT-analysen nedlægges

Forside - Læs op - Sitemap


LabNyt 14/2017 KFNT-analysen nedlægges


KFNT-analysen nedlægges per d.1. december 2017.

Rutinemæssig måling af koagulationsfaktorer foregår enten ved at måle INR (P-Koagulationsfaktor II+VII+X [INR], forkortet KFTT) eller KFNT (P-Koagulationsfaktor II+VII+X). KFNT er udtryk for den procentuelle mængde af koagulationsfaktor II, VII og X, men er faktisk baseret på fuldstændig samme måling, som fører til INR-værdien. KFTT er som bekendt omkring 1,0 hos normalpersoner, mens man typisk stiler mod 2,0-3,0 hos patienter i Marevan/Marcoumar-behandling.

Da der således ikke er nogen ekstra information i at udføre begge analysen, og da der er risiko for misforståelse, hvis man rekvirerer den forkerte koagulationsanalyse, er det besluttet at nedlægge KFNT-analysen i Region Syddanmark.

For at øge informationen i normalområdet vil INR-resultater < 1,3 blive afgivet med 2 decimaler.

Referenceområder

Den 1.december 2017 effektueres følgende:

Praksis:

KFNT udskiftes med KFTT i alle analysepakker og kan ikke længere bestilles i Webreq. Skulle praksis indlæse en rekvisition, hvor KFNT er bestilt, kan/skal denne prøvetages og indsendes.

Sygehus afdelinger og ambulatorier:

For BCC-analyseprofiler indeholdende KFNT udskifter laboratoriet KFNT med KFTT, undtaget er dog analyseprofiler til forskningsprotokoller. Her bevares KFNT.
Allerede oprettede rekvisitioner indeholdende KFNT besvares som KFNT.

Laboratorievejledningen for KFTT opdateres d.1. december 2017.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06.


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk