Dette er tekstversionen af Lab Nyt 16/2017 D-dimer, ændring af diagnostisk grænse
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 16/2017 D-dimer, ændring af diagnostisk grænse

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 16/2017 D-dimer, ændring af diagnostisk grænse


D-dimer, ændring af diagnostisk grænse per 1. januar 2018

Fra d. 1. januar 2018 besvares D-dimer med følgende aldersjusterede beslutningsgrænser:
 

Alder

D-dimer (mg/L FEU)

0-55 år

0,5

>55-65 år

0,6

>65-75 år

0,7

>75 år

0,8


Baggrund:
Diagnostik af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) kan baseres på en trinvis strategi, som indebærer en klinisk risikovurdering af præ-test sandsynligheden (f.eks. ved Wells score), et fibrin D-dimer-analyseresultat og ved behov en kompressions-ultralydsundersøgelse.

Det er kendt, at fibrin D-dimer stiger med alderen. Nye undersøgelser har vist, at aldersjusterede beslutningsgrænser for D-dimer hos patienter over 50 år udelukker DVT og LE lige så sikkert som den traditionelle fibrin D-dimer beslutningsgrænse på 0,5 mg/L. Undersøgelserne indikerer endvidere, at brug af aldersjusterede beslutningsgrænser mindsker antallet af patienter, som fejlagtigt henvises til ultralydsundersøgelse, samt reducerer omfanget af unødig, midlertidig AK-behandling.


På denne baggrund anbefales national implementering af aldersjusterede fibrin D-dimer beslutningsgrænser for personer over 50 år.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk