Dette er tekstversionen af Lab Nyt 1/2018 Nye referenceintervaller til børn på hæmatologiske analyser
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 1/2018 Nye referenceintervaller til børn på hæmatologiske analyser

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 1/2018 Nye referenceintervaller til børn på hæmatologiske analyser


Vi ændrer i Region Syddanmark referenceintervaller på hæmatologiske analyser for børn per 1. februar 2018. Baggrunden herfor er, der i regi af Dansk Selskab for Klinisk Biokemi er kommet nationale anbefalinger for referenceintervaller på børn. Disse anbefalinger er baseret på en gennemgang af publicerede studier på området. Yderligere information om dette arbejde kan findes på www.dskb.dk.

Regionalt er de nationalt anbefalede referenceintervaller på hæmatologiske analyser blevet sammenholdt med vores patientpopulationer, og i lyset heraf er der besluttet enkelte afvigelser fra disse nationale anbefalinger. De endelige referenceintervaller er drøftet med og har været i høring blandt børneafdelingerne i regionen. 

 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk