Dette er tekstversionen af Dagsorden d. 17. august
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden d. 17. august

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden d. 17. august


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

Tidspunkt: Den 17. august 2017 klokken 13 - 15

Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Aase Gilling, Allan Truelsen, Axel Paraschiv Svinth Junker, Bettina Schielder Bjerg, Bjarne Nielsen, Lotte Møgelby, Mogens Pedersen, Pica Andersen, Ritha Helweg, Sidse Petersen, Sten Schmidt, Tage Brinch

Afbud: Helle Adolfsen, Hanne Andersen, Kim Houlind, Allan Truelsen                                                                               

Referent: Mette Vejstrup

1.    Velkommen v/formanden

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 8. juni 2017

3.    En sygdomshistorie (v/ hvem er aftalt inden mødet)

4.    Patient- og sengetøj. Drøftelsev/Ritha

5.    Toprocents-besparelserne og deres mulige effekt på patienter og pårørende. Drøftelse v/Bjarne 

6.    Aktiviteter og samarbejder med PPR. Siden sidst og på vej

På vej:

Har vi noget her umiddelbart?

7.    PPR listen

8.    Mødedatoer 2018 v/Mette (1. februar, 12. april, 14. juni, 23. august, 11. oktober og 13. december 2018, kl 13 – 15 i direktionens mødelokale på Kolding Sygehus)

9.    Eventuelt (Næste møder er: 5/10 og 14/12)

10.  kl. 14.30: Måling af patienttilfredshed forsat. Hvordan får vi patienters og pårørendes oplevelser endnu mere på banen? Debat og drøftelse med deltagelse af konstitueret kvalitetschef Lonnie Sander Terkildsen

Punkter planlagt til mødet den 5/10: Mad til patienterne og brugen af hospitalsklovne
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk