Dette er tekstversionen af Dagsorden d. 5. oktober
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden d. 5. oktober

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden d. 5. oktober


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

Tidspunkt: Den 5. oktober 2017 klokken 13 - 15

Sted: Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Axel Paraschiv Svinth Junker, Bettina Schielder Bjerg, Bjarne Nielsen, Lotte Møgelby, Pica Andersen, Ritha Helweg, Sidse Petersen, Sten Schmidt, Tage Brinch

Afbud: Aase Gilling, Mogens Pedersen

Referent: Mette Vejstrup

1.    Velkommen v/formanden

2.    Godkendelse af referatfra mødet den 17. august 2017

3.    En sygdomshistorie v/NN (Hvem, vil være aftalt inden mødet)

4.    Hospitalsklovnene. Er de en truet art hos os, og skal de bruges flere steder? V/Allan og oversygeplejerske Marianne Toft Madsen fra Børneafdelingen

5.    PPR listen. Herunder status på:   

6.    Eventuelt (Næste møde er:14/12 i mødelokale Storebælt.)

7.    Kl. 14.00 Temadrøftelse: Skyld og sygdom. Mange føler skyld ved alvorlig sygdom - både patienter og pårørende. Hvorfor og hvilke konsekvenser, kan det have? Oplæg og drøftelse ved præst og tidligere sygehuspræst, Preben Kok

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk