Dette er tekstversionen af Dagsorden d. 14. december
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden d. 14. december

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden d. 14. december


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

Tidspunkt: Den 14. december 2017 klokken 13 - 15

Sted: Mødelokale Storebælt, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Aase Gilling, Axel Paraschiv Svinth Junker, Bettina Schielder Bjerg, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Pica Andersen, Sten Schmidt, Tage Brinch

Afbud: Allan Truelsen, Bjarne Nielsen, Ritha Helweg, Sidse Petersen

Referent: Mette Vejstrup

1.    Velkommen v/Bettina

2.    Godkendelse af referatfra mødet den 5. oktober 2017

3.    En sygdomshistorie. Ekstern gæst v/Hanne

4.    Klinik 100 - Pulsen på fremtidens læge v/Aase

Aase fortæller om den undersøgelse, hun har været med til at foretage om, hvad patienter værdsætter i kontakten med læger.

5.    PPR listen. Herunder status på:   

6.    Eventuelt

(Næste møde er den 1. februar 2018 i direktionens mødelokale på Administrationsgangen)

7.    Kl. 14.15 Julehygge

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk