Dette er tekstversionen af Dagsorden 1. februar 2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 1. februar 2018

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 1. februar 2018


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
 

Tidspunkt: Den 1. februar 2018 klokken 13 - 15

Sted: Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Aase Gilling, Axel Paraschiv Svinth Junker, Bettina Schielder Bjerg, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Pica Andersen, Sten Schmidt, Tage Brinch, Allan Truelsen, Bjarne Nielsen, Ritha Helweg, Sidse Petersen
Referent:Line Skov Sjöberg

1.    Velkommen v/Bettina

2.    En sygdomshistorie. Ekstern gæst v/ Laila (patient fra Hjertemedicinsk Afdeling)

3.    Status på medlemmer: Nyt medlem Inge Skovgaard (deltager på mødet d. 12. april) v/Bettina

4.    Opsamling fra tidligere møder – PPR huskelisten:

5.    På eller inden møde 12. april foreslås tur med Pica (Rumle på Røntgenafdelingen) v/ Helle Adolfsen

6.    Eventuelt

Klokken 14.30:

7.    Projekt ny-hjemmeside i Region Syddanmark v/ Cathrin Tromborg Bræstrup

8.    Medarbejderbladet Journalen september 2018 ”søger gæsteskribenter” v/ Cathrin Tromborg Bræstrup
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk