Dette er tekstversionen af Risikobaseret tilsyn 2017
Klik her for at komme til den grafiske version af Risikobaseret tilsyn 2017

Forside - Læs op - Sitemap


Risikobaseret tilsyn 2017


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i det offentlige og i det private sundhedsvæsen.
Styrelsen udarbejder en rapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

Sygehus Lillebælt har senest haft tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed i slutningen af november 2017.
Rapporterne fra dette tilsyn kan ses til højre.

Ved spørgsmål kontakt da Kvalitetsafdelingen på slb.kvalitetsafdelingen@rsyd.dk eller ring på 79405927.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk