Dette er tekstversionen af Tilsynsrapporter
Klik her for at komme til den grafiske version af Tilsynsrapporter

Forside - Læs op - Sitemap


Tilsynsrapporter


Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med behandlingssteder i det offentlige og i det private sundhedsvæsen.
Styrelsen udarbejder en rapport efter hvert tilsyn, hvoraf det fremgår, om der er konstateret overtrædelser eller mangler af betydning for patientsikkerheden.

 

Tilsynsrapporter 2019

(Linker til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside)
 

Klinisk Mikrobiologi (Vejle Sygehus)

Organ- og Plastikkirurgisk Afdeling (Vejle Sygehus)

Bedøvelse og Intensiv (Kolding Sygehus)

Organkirurgisk Operationsafsnit 2 (Kolding Sygehus)

Organkirurgisk Sengeafsnit (Kolding Sygehus)

Akutmodtagelsen, Organkirurgi (Kolding Sygehus)

 

Tilsynsrapporter 2017

(Linker til Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside)

 

Akut Visitations Afsnit (Vejle Sygehus)

Akutafdelingen (Kolding Sygehus)

Bedøvelse og Intensiv (Kolding Sygehus)

Medicinsk Ambulatorium (Vejle Sygehus)

Medicinsk Sengeafsnit (Vejle Sygehus)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk