Dette er tekstversionen af Blodprøvetagning på dit barn
Klik her for at komme til den grafiske version af Blodprøvetagning på dit barn

Forside - Læs op - Sitemap


Blodprøvetagning på dit barn


Læs her, hvordan det foregår, når dit barn skal have taget en blodprøve i blodprøveambulatoriet på Kolding Sygehus.

Hvordan foregår prøvetagningen?

Prøvetagningsrummet, hvor Bamse og Kylling og det andet legetøj, venter på et barn.Prøvetageren kontrollerer inden prøvetagningen dit barns navn og CPR-nummer. I aftaler, hvordan det er bedst at sidde for barnet, mens prøvetagningen foregår – oftest sidder mindre børn på skødet af mor eller far. Prøvetageren lægger en stram elastik om overarmen på dit barn, hvorved blodårerne træder tydeligere frem. Prøvetageren ”prikker” i blodåren med en kanyle, som vi kalder en ”sommerfugl” og blodet fyldes i prøveglassene, herefter får barnet vat og plaster over indstiksstedet. Som oftest er besøget i prøvetagningsrummet afsluttet i løbet af 5-10 minutter.


Hvordan forbereder jeg mit barn?

Bamse og Kylling venter på, at der kommer et barn, som vil lege

En blodprøvetagning kan give anledning til, at børn bliver bange og utrygt på grund af den fremmede situation. Der er flere måder, hvorpå du kan hjælpe dit barn:
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk