Dette er tekstversionen af Lab Nyt 3/2018 Ændring af svarafleveringen på Kryoglobulin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 3/2018 Ændring af svarafleveringen på Kryoglobulin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 3/2018 Ændring af svarafleveringen på Kryoglobulin, P


Fra den 7. juni 2018 vil Kryoglobulin, P blive besvaret med enten 0, 1 eller 2. Ændringen gennemføres af alle laboratorier i Region Syddanmark.

Kryoglobulin er en semikvantitativ analyse, der bruges til at påvise udfældning af immunoglobuliner i serum ved lav temperatur. Analysen kræver manuel håndtering og aflæses visuelt.

Hidtil har analysen været svaret 0 (Ikke påvist) eller  1 (Påvist). I praksis viser det sig dog, at spændet for svaret 1 (Påvist) er meget stort; fra en ganske svag uklarhed til kraftig udfældning/gelatinøs omdannelse af serum.

Betydningen af de nye svar er

·         0: Ikke påvist.
Vil uændret blive brugt, hvor der ikke ses udfældning efter af 7 dages opbevaring ved 5°C

·         1: Påvist. Svagt positiv.
Vil blive brugt, hvor der sker en meget begrænset udfældning efter af 7 dages opbevaring ved 5°C.

·         2: Påvist. Positiv.
Vil blive brugt, hvor udfældningen er tydelig i løbet af op til 7 dages opbevaring ved 5°C

Eventuelle spørgsmål rettes til

Biokemikerne Aneta Nielsen og Erik D. Lund eller overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet,
tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen

Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk