Dette er tekstversionen af Kryoglobulin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Kryoglobulin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Kryoglobulin, P


NPU kode og navn
NPU01816
P-Cryoglobulin; arb.k.
 

Instruktion for rekvirent
Prøven kan tages på alle hverdage.
Seneste prøvetagningstidspunkt er kl. 12.30 i Kolding og kl. 13 i Vejle.
Patienten skal helst være fastende, da lipæmiske prøver ikke kan analyseres.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. Yderligere information.
Prøvetagning må ikke foretages med sommerfugl.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Kan ikke postforsendes
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør

 

Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet på varmeblok (39oC)


Svartid
Op til 1 uge
 

Referenceinterval
0 arb.enh.
 

Indikation
Hyperviskositetsyndrom. Udredning af Raynauds fænomen, vasculitis (vaskulær purpura), ledsmerter, uklare perifere neurologiske symptomer samt proteinuri og hæmaturi af ukendt årsag. Endvidere ved lymfoproliferative tilstande, autoimmune sygdomme og visse infektioner.
 

Vurdering
Kryoglobuliner er immunglobuliner, der udfældes in vitro i serum ved temperatur < 37 °C.


Betydningen af besvarelsen af analysen er 

0: Ikke påvist. Ingen udfældning efter 7 dage ved 5°C

1: Svagt positiv med meget begrænset udfældning efter 7 dage ved 5°C

2: Positiv med tydelig udfældningen i løbet af op til 7 dage ved 5°C


Kryoglobuliner kan inddeles i 3 klasser: 1) Monoklonalt immunglobulin, f.eks. ved Waldenstrøms makroglobulinæmi; 2) Komplekser af monoklonalt IgM og polyklonalt IgG; 3) Komplekser af polyklonale immunglobuliner. Type 2) og 3) ses især ved hepatitis C, autoimmune sygdomme, mononucleose, store abscesser, syfilis og trypnanosomiasis.

Hos 10-30 % af alle patienter med kryoglobulinæmi findes ingen tilgrundliggende sygdom. Patienter med uforklaret kryoglobulinæmi bør undersøges for hepatitis C.


Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier


Variation af analyseresultater
Kvalitativ bedømmelse


Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Litteratur
Bosch X et al. The cryoglobulinaemias. The Lancet. 2012;379;348-360
Shihabi Z.K. cryoglobulins. 2006;36;395-408
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk