Dette er tekstversionen af Særlig tilladelse til at slå dine oplysninger op i journalsystemet
Klik her for at komme til den grafiske version af Særlig tilladelse til at slå dine oplysninger op i journalsystemet

Forside - Læs op - Sitemap


Særlig tilladelse til at slå dine oplysninger op i journalsystemet


Læger, sygeplejersker, jordmødre, social- og sundhedsassistenter, radiografer og kiropraktorer med særlige kompetencer har ret til at hente informationer om dig i vores journalsystem, hvis det er nødvendigt i forbindelse med din aktuelle behandling.

Derudover kan ledelsen på Sygehus Lillebælt give andre sundhedspersoner særlig tilladelse til at hente informationer om dig i vores journalsystem efter samme regler som læger m.fl.

Tilladelsen gives kun, når ledelsen vurderer, at personalet har brug for information for at kunne behandle dig.

Datasikkerhedsinstruks (Elektronisk Patient Journal)

Datasikkerhedsinstruks (CIS)
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk