Dette er tekstversionen af Lab Nyt 4/2018 Leversygdom (MELD score), Pt
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 4/2018 Leversygdom (MELD score), Pt

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 4/2018 Leversygdom (MELD score), Pt


Det er nu muligt at bestille Model for End-Stage Liver Disease score (MELD-score) i BCC. Scoren udregnes på baggrund af INR, bilirubin og kreatinin og kan benyttes til vurdering af mortalitetsrisiko og sygdomssværhedsgrad blandt cirrose patienter.
 

Postoperativ Mortalitet blandt Cirrosepatienter efter Større Kirurgisk Indgreb*

MELD-score

30-dages mortalitet (%)

90-dages mortalitet (%)

0-7

5,7

9,7

8-11

10,3

17,7

12-15

25,4

32,3

16-20

44,0

55,8

21-25

53,8

66,7

≥26

90,0

90,0

*Teh et al, 2007. Studiet inkluderer 772 patienter som fik hjerte-, ortopæd- eller abdominal kirurgi.

Mortalitet blandt Cirrosepatienter indlagt pga. komplikationer til Leversygdom*

MELD-score

3-måneders mortalitet (%)

<10

4

10-19

27

20-29

76

30-39

83

≥ 40

100

*Kamath et al, 2001. Studiet inkluderer 282 patienter uden hepatocellulært carcinom, svær komorbiditet, TIPS eller transplantation.

Se laboratorievejledningen for yderligere information

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Klinisk Immunologisk og Biokemisk Afdeling, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 07

Med venlig hilsen
Klinisk Immunologi og Biokemi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk