Dette er tekstversionen af Forskerstøtte
Klik her for at komme til den grafiske version af Forskerstøtte

Forside - Læs op - Sitemap


Forskerstøtte


På Sygehus Lillebælt har vi samlet en række funktioner, som gør det lettere for interesserede at komme i gang med forskning. Flere af funktionerne er en del af den samlede forskningsinfrastruktur i Region Syddanmark og med stærk tilknytning til SDU.

Vi kan bl.a. tilbyde

Biobank, databaser og randomisering
OPEN - Open Patient data Explorative Network
, understøtter forskningen på afdelingerne med en række faciliteter fx biobank, databaser, registersamkøring (autorisation til Danmarks Statistik), web-randomisering mm.

Udmøntning af forskningsmidler
SLB Forskningsråd administerer og udmønter forskningsmidler til projektstøtte samt ph.d.-aflønning. På Sygehus Lillebælt er alle nye ph.d.-studerende garanteret to årsværk, idet du kan få bevilliget midler fra SLB Forskningsråd, hvis du får afslag fra både Region Syddanmarks Ph.d.-pulje samt SDU-stipendium.

Fondsansøgninger
På Sygehus Lillebælt er der oprettet en støttefunktion til forskere, der ønsker at søge eksterne forskningsmidler. Forskerstøtte kan bl.a. hjælpe med:
· gennemlæsning og sparring til både danske og udenlandske ansøgninger
· information om relevante puljer, opslag, ansøgningsfrister mv
· at udarbejde budgettet og sørge for sammenhæng mellem budget og projektbeskrivelse

Litteratursøgning
Fagbiblioteket kan yde hjælp til litteratur- og databasesøgning, bogudlån, artikler fra tidsskrifter, fjernadgang til elekroniske tidsskrifter. Fagbiblioteket kan også hjælpe med undervisning i litteratur- og databasesøgning i danske og udenlandske databaser og søgemaskiner, fx ReferenceManager og EndNote.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk