Dette er tekstversionen af Complement C4c, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Complement C4c, P

Forside - Læs op - Sitemap


Complement C4c, P


NPU koder og navne
NPU19743
P-Complement C4c; massek

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning (yderligere information)
 

Indsendelsesmateriale  
Henteordning: Indgår ikke i henteordning
 
Postforsendelse: Prøven centrifugeres og serum afpipetteres inden for 2 timer efter prøvetagning.
 
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
   
Holdbarhed  
Henteordning: Indgår ikke i henteordning
 
Postforsendelse: Sendes med almindelig post samme dag mandag til torsdag. Fredage og helligdage fryses prøven og sendes på tøris. 
 
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
   
Svartid  
Op til 1 uge  


Referenceinterval
0,1-0,4 g/L

Indikation
Mistanke om angioødem (HAE eller AAE), systemisk lupus erythematosus (SLE), reumatoid artritis (RA), atypisk hæmolytisk uremisk syndrom (aHUS)

Vurdering
Complement C4 er en akutfasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved komplementaktivering som følge af bl.a. inflammation. 

Ved aHUS ses typisk normale niveauer af C4 og lav C3.

Lave værdier ses typisk ved overaktivering af komplementsystemet og forbrug af komplementkomponenterne, f.eks. ved aktiv SLE eller RA. C4 vurderes ofte sammen med C3. Ved HAE kan C4 anvendes til at bestemme subtype. Lave værdier kan også ses ved leversvigt.  

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Variationen på analyseresultatet kan oplyses ved henvendelse til ansvarshavende afdeling

Ansvarshavende afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
 

Internt for laboratorier  
Centrifugering Senest 2 timer efter prøvetagning  
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 2 dage
  Ved 4oC 2 dage
  Ved –20oC 3 måneder


Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma, Lithium-Heparin. Yderligere oplysninger.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk