Dette er tekstversionen af Complement C3c, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Complement C3c, P

Forside - Læs op - Sitemap


Complement C3c, P


NPU koder og navne
NPU19741
P-Complement C3c; massek

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn.

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. (yderligere information)
 

Indsendelsesmateriale  
Henteordning: Indgår ikke i henteordning
 
Postforsendelse: Prøven centrifugeres og serum afpipetteres inden for 2 timer efter prøvetagning.
 
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
   
Holdbarhed  
Henteordning: Indgår ikke i henteordning
 
Postforsendelse: Sendes med almindelig post samme dag mandag til torsdag. Fredage og helligdage fryses prøven og sendes på tøris. 
 
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet
   
Svartid  
Op til 1 uge  


Referenceinterval
0,90-1,80 g/L

Indikation
Mistanke om C3 glomerulopatier (DDD og C3GN), atypisk hæmolytisk uræmisk syndom (aHUS), systemisk lupus erythematosus (SLE) eller anden autoimmun sygdom. 

Vurdering
Complement C3 er en akut fasereaktant og forhøjede værdier ses derfor ved komplementaktivering som følge af bl.a. inflammation.

Lave værdier ses typisk ved overaktivering af komplementsystemet og deraf følgende forbrug af komplementfaktorerne, f.eks. ved  akut glomerulonefritis (C3GN), SLE  eller immunkomplekssygdom,. Ved aHUS ses typisk lav C3 og normal C4. Lave værdier kan også ses ved leversvigt.

Analysen bestemmer intakt C3 samt subfragmenter som fx C3c.

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinier.

Variation på analyseresultater
Variationen på analyseresultatet kan oplyses ved henvendelse til ansvarshavende afdeling

Ansvarshavende afdeling
Klinisk Biokemisk Afdeling, OUH Svendborg Sygehus
 

Internt for laboratorier  
Centrifugering Senest 2 timer efter prøvetagning  
Afpipettering: Ja  
Holdbarhed Ved stuetemperatur 4 dage
  Ved 4oC 8 dage
  Ved –20oC 8 dage


Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma, Lithium-Heparin. Yderligere oplysninger.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk