Dette er tekstversionen af Lab Nyt 6/2018 Ny beslutningsgrænse for TRAB
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 6/2018 Ny beslutningsgrænse for TRAB

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 6/2018 Ny beslutningsgrænse for TRAB


I forbindelse med at laboratoriet hjemtager TRAB-analysen (P-Thyreoidea-stimulerende + blokerende immunglobulin; arb.stofk.) den 15. oktober 2018, flyttes analysen til en anden analysemetode, og beslutningsgrænsen ændres derfor til 1,8 IU/L.

Værdier på 1,8 IU/L eller derover betragtes som positive, mens værdier under 1,8 IU/L betragtes som negative. Der er dog betydelig usikkerhed på analysen i dette niveau, hvorfor niveauet 1,1 til 2,5 IU/L må betragtes som en gråzone. 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Læge Eline Sandvig Andersen 7940 6612 eller overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506 .


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk