Dette er tekstversionen af Thyreoidea-stim.+blok.immungl, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Thyreoidea-stim.+blok.immungl, P

Forside - Læs op - Sitemap


Thyreoidea-stim.+blok.immungl, P


TRAB

NPU kode og navn
NPU57024
P-Thyreoidea-stimulerende + blokerende immunglobulin; arb.stofk.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Serum afpipetteret i afpipetteringsrør

Taget på afdelingen:           

Prøvetagningsrør

Holdbarhed

Henteordning:

8 timer i termoskab 20-21oC

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:           

Bringes til laboratoriet

Svartid
Op til 5 dage

Referenceinterval
Beslutningsgrænse: 1,8 IU/L.
Dog betragtes 1,1 til 2,5 IU/L som en gråzone.

 

Indikation
Anvendes til diagnostik af diffus toksisk struma (Graves eller Basedows sygdom) og til vurdering af risikoen for intrauterin og neonatal hyper-/hypotyreose. I sjældne tilfælde til diagnostik af TRAB medieret hypothyroidisme. Kan endvidere benyttes til risikovurdering ved ophør af antithyroid behandling i forbindelse med Graves sygdom.

Vurdering
Thyrotropin receptor-antistof (TRAB) virker i 90% af tilfældene stimulerende med hyperthyreoidisme til følge og i de resterende 10% hæmmende med hypothyreoidisme til følge. TRAB er som regel forhøjet ved diffus toksisk struma, men ikke ved de andre thyreotoksikoser (multinodøs toksisk struma og toksisk adenom).

Gravide med forhøjet TRAB har en betydelig risiko for at få børn med neonatal thyreoideadysfunktion, da TRAB passerer placenta.

Højere niveauer af TRAB giver større risiko for sygdomsrecidiv ved ophør af antithyroid behandling.

Ufraktioneret heparin interfererer i bestemmelsen af TRAB og resultater fra patienter i behandling med ufraktioneret heparin er derfor ikke pålidelige. Lavmolekylært heparin interfererer ikke med analysen.


Kliniske retningslinier
Se Autoantistoffer, anbefalet brug af analyser.
Dansk Endokrinologisk Selskab, National Behandlingsvejledning for Endokrinologi

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat ved 2 IU/L : 20% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: 10% (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 30% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant.Yderligere forklaring.

 

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning
     
Afpipettering: Rør med gel: Nej
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker inden for 24 timer
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 4 døgn
  Ved 4oC: 6 døgn
  Ved -20oC: 12 måneder


Alternative prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk