Dette er tekstversionen af Dagsorden 14. juni 2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 14. juni 2018

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 14. juni 2018


Dagsorden 14. juni 2018

Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus
 

Tidspunkt: Den 14. juni 2018 klokken 13 - 15

Sted: Direktionens Mødelokale, Kolding Sygehus

Deltagere: Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus: Aase Gilling, Axel Paraschiv Svinth Junker, Bettina Schielder Bjerg, Hanne Andersen, Helle Adolfsen, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Pica Andersen, Sten Schmidt, Tage Brinch, Allan Truelsen, Bjarne Nielsen, Ritha Helweg, Sidse Petersen
Referent:Line Skov Sjöberg

 

1.       Velkommen v/formanden

 

2.       Godkendelse af referat fra mødet den 12. april 2018

 

3.       En sygdomshistorie v/Mogens

 

4.       Sidste nyt om Patienttopmødet 19. september 2018 v/Tina Bonde Spejlsgaard

5.       Siden sidst fra Strategirådet v/Tina

6.       Ventetid v/Mogens Pedersen
 

7.       Status på medlemmer af PPR for Akutsygehuset i Kolding v/fmd. Axel Junker

8.       Opsamling fra tidligere møder - PPR listen                     

·         Deltagelse i forbedringsworkshop v/Aase Gilling

·         Status på spritdispenserer v/Tina

·         Udstilling ”Læger i 100 år” v/Tina

·         Patienter som mig v/Axel Junker

·         Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle

·         Rumle på Røntgenafdelingen – på tur med Pica - udskydes

 

9.       Eventuelt
Næste møde er 30/8 kl. 13 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus

  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk