Dette er tekstversionen af Dagsorden 30. august 2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 30. august 2018

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 30. august 2018


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

Tidspunkt:  30. august 2018 kl. 13-15.30

Sted: Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere:  Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Bettina Schielder Bjerg (fmd.), Aase Gilling (næstfmd.), Allan Truelsen, Hanne Andersen, Inge Skovgaard, Kim Houlind, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Pica Andersen og Helle Adolfsen

Afbud: Steen Schmidt

Referent: Tina Bonde Spejlsgaard

 

1. Velkommen v/formand Bettina Bjerg

2. Godkendelse af referat fra mødet den 14. juni 2018

3. Margueritefortællinger v/Helle Adolfsen
Margueriteprisen uddeles en gang om året til en sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, der har gjort den lille ekstra forskel for en patient under behandling eller plej

4. Ny strategi for møder i PPR Kolding v/Aase Gilling

5. Forbedringsforslag på barselsgangen med udgangspunkt i Bettinas fremstilling i forbindelse med fødsel af dødfødt barn v/Bettina Bjerg

6. Drøftelse af evt. nedlæggelse af rygeskure ved Kolding Sygehus v/Helle Adolfsen
Sygehus Lillebælt er røgfrit område.
Patienter og pårørende henvises til at ryge på et særligt afmærket rygeområde udendørs (rygeskure).
Ofte ses de dog stående ved indgangen, og det sender et uheldigt signal.
Oplæg: Hvilke fordele og mulige konsekvenser vil det have, hvis rygeskurene nedlægges ved Kolding Sygehus? 

7. Siden sidst fra Strategirådet v/Aase Gilling

8. Opsamling fra tidligere møder                
 ·   Aktiviteter siden sidst og på vej ind v/alle
 ·   Rumle på Røntgenafdelingen – på tur med Pica kl. 15-15.30

9.  Eventuelt
Næste møde er 5/10 kl. 8.30-10.30 i Direktionens mødelokale, Kolding Sygehus
(OBS!! NY dato og tidspunkt!)

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk