Dette er tekstversionen af Tolkecenter Syddanmark
Klik her for at komme til den grafiske version af Tolkecenter Syddanmark

Forside - Læs op - Sitemap


Tolkecenter Syddanmark


Tolkecenter Syddanmark er et regionalt center placeret på Sygehus Lillebælt. Vi leverer video- og telefontolkning for regionens sygehuse og socialområdet.


Vi dækker alle sprog. Har vi ikke en tolk ansat, der taler det ønskede sprog, er det vores opgave at skaffe en tolk. Vi leverer fremmedsprogstolkning af høj kvalitet, så vi undgår, at sproglige misforståelser fører til fejlbehandling eller forsinket diagnosticering.

Vores formål er at levere kvalitetstolkning, der gør patienter, pårørende og sundhedspersonale trygge ved situationen.


De enkelte afdelinger sørger for at booke en tolk.


Sprog
Tolkene har høje sproglige og kulturelle kompetencer på både dansk og tolkesproget. De har fokus på at optræde professionelt, at opfylde tolkeetiske principper som tavshedspligt, habilitet, neutralitet og ikke mindst korrekt og præcis oversættelse.


Gebyr
Patienter, der har boet mere end 3 år i Danmark, skal eventuelt betale et tolkegebyr for en tolkeydelse. Der er dog undtagelser for patienter, der ikke har haft mulighed for at lære dansk inden for de første 3 år i Danmark.


Hvis du vil vide mere så klik her https://www.regionsyddanmark.dk/webmasterhandicap.asp?id=509857


 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk