Dette er tekstversionen af Methoxytyramin, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Methoxytyramin, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Methoxytyramin, P-


NPU kode og navn  
NPU29737
P-Methoxytyramin; stofk. 

Instruktion for rekvirent
Forberedelse af patienten: Prøven skal tages fastende.

Prøvetagningsrør
Rør med EDTA . Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Indgår ikke i henteordning
Postforsendelse: Prøven centrifugeres inden for 1 time, afpipetteres, fryses og sendes på tøris
Taget på afdelingen:            Prøvetagningsrør                                                           


Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Skal sendes samme dag, men ikke op til weekend og helligdage
Taget på afdelingen:       Bringes straks til laboratoriet                                                  


Svartid
Op til 1 uge

Referenceinterval
< 0,17 nmol/L

Indikation
Mistanke om dopaminproducerende fæokromocytom, paragangliom eller neuroblastom.
Postoperativ monitorering af patienter med fæochromocytom eller paragangliom.

Vurdering
Fæochromocytomer, sympatiske paragangliomer og neuroblastomer er neuroendokrine tumorer som oftest producerer adrenalin og noradrenalin og dermed giver stigning i metabolitterne metanephrine og normetanephrine i blodet. I sjældne tilfælde findes tumorer, som udelukkende producerer dopamin, og som derfor ikke giver stigning i metanephrinerne. Dopamin metaboliseres til methoxytyramin, som derfor kan benyttes til udredning ved mistanke om fæochromocytom eller paragangliom med normalt niveau af metanephriner (1, 2).

Kombineret måling af metanephriner og methoxytyramin er meget sensitiv (99%) for fæochromocytom og sympatisk paragangliom, men ikke specifik (3). Normale værdier udelukker derfor med stor sandsynlighed disse tilstande, mens forhøjede værdier kan være falsk positive prøver.
 

Fæochromocytomer og paragangliomer hos patienter med forhøjet methoxytyramin men normale metanephriner, vil oftest være placeret extraadrenalt. Høje niveauer af methoxytyramin i forbindelse med fæochromocytomer og paragangliomer er forbundet med øget risiko for malignitet samt for bestemte tilgrundliggende mutationer (4).


Methoxytyramin kan, sammen med metanephriner, benyttes til at monitorere patienter for metastaser og nye tumorer efter operation for fæochromocytom eller paragangliom (5).


Da methoxytyramin er en metabolit af dopamin vil behandling med levodopa eller dopamin kunne medføre forhøjede værdier. Methoxytyramin stiger efter fødeindtag, og prøven skal derfor tages fastende (4).

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer
  
Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 18% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation: ± 34% (skønnet 95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 53% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 1 time efter prøvetagning.
Afpipettering: Rør med gel: Ikke relevant
  Rør uden gel: Ja
Holdbarhed: Ved stuetemperatur:  Må ikke opbevares ved stuetemperatur
  Ved 4oC: 3 døgn
  Ved – 20oC: 1 måned

Alternative prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma. Yderligere information.

Litteratur
1. van Berkel A, Lenders JW, Timmers HJ. Diagnosis of endocrine disease: Biochemical diagnosis of phaeochromocytoma and paraganglioma. European journal of endocrinology. 2014;170(3):R109-19.
2. Matthay KK, Maris JM, Schleiermacher G, Nakagawara A, Mackall CL, Diller L, et al. Neuroblastoma. Nature Reviews Disease Primers. 2016;2:16078.
3. Lenders JWM, Eisenhofer G. Update on Modern Management of Pheochromocytoma and Paraganglioma. Endocrinology and metabolism (Seoul, Korea). 2017;32(2):152-61.
4. Eisenhofer G, Peitzsch M. Laboratory evaluation of pheochromocytoma and paraganglioma. Clinical chemistry. 2014;60(12):1486-99.
5. Plouin PF, Amar L, Dekkers OM, Fassnacht M, Gimenez-Roqueplo AP, Lenders JW, et al. European Society of Endocrinology Clinical Practice Guideline for long-term follow-up of patients operated on for a phaeochromocytoma or a paraganglioma. European journal of endocrinology. 2016;174(5):G1-g10.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk