Dette er tekstversionen af Laktose belastning gruppe, Pt
Klik her for at komme til den grafiske version af Laktose belastning gruppe, Pt

Forside - Læs op - Sitemap


Laktose belastning gruppe, Pt


Laktosetolerance

Glukose (0 min);P(kB)
Glukose (15 min);P(kB)
Glukose (30 min);P(kB)
Glukose (60 min);P(kB)
Glukose øgning fra 0 min;P(kB)
Diaré;Pt
Mavekneb;Pt
Borborygmi;tilstede;Pt

NPU kode og navn
NPU02542
Pt—Lactose-tolerance; lactose, oral indgift; procedure

Instruktion for rekvirent
Første undersøgelse ved mistanke om primær laktoseintolerans er laktase-gentest. Laktosetolerance test kan kun rekvireres af speciallæger i medicinsk eller kirurgisk gastroenterologi og pædiatri.
Tidspunkt for belastning aftales med laboratoriet. For børn under 16 år oplyses vægt.
En evt. planlagt glukosebelastning skal foretages før laktosebelastning.

Forberedelse af patienten: Patienten skal være fastende i 8 timer, ikke udføre fysisk aktivitet (motionsløb, cykling o.l.) i 2 timer og hvile 15 min. før prøvetagning. Belastningen går over 1 time.
Patienten bedes informeret om undersøgelsens art og varighed (se patienvejledning).


Prøvetagningsrør
Ikke relevant


Indsendelsesmateriale

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Postforsendelse:

Kan ikke postforsendes

Taget på afdelingen:

Udføres af Biokemi og Immunologi


Holdbarhed

Henteordning:

Ikke relevant

Postforsendelse:

Ikke relevant

Taget på afdelingen:

Ikke relevant                 


Svartid
Udføres hverdage


Referenceinterval
P(kB)Glucose-stigning  >  1,6 mmol/L
 

Indikation
Mistanke om laktoseintolerans og malabsorption.


Vurdering
Laktose spaltes hos 90 - 95% voksne nordeuropæere i tarmendothelet til glukose og galaktose, som derefter optages fra tarmen.

Ved laktosebelastning måles glukose i blodet på den fastende patient samt efter oral indgift af laktose.
Hvis differencen mellem fasteværdien og den maksimalt opnåede glukosekoncentration efter indgivet dosis er > 1,6 mmol/L tolkes det som laktosetolerans. 

Ved stigning ≤ 1,6 mmol/l kan patienten have medfødt eller erhvervet (alders- eller sygdomsbetinget) laktase-mangel.

Under undersøgelsen registreres om patienten oplever diarré, mavekneb eller borborygmi.

Resultatet af undersøgelsen er vanskeligt at vurdere hos patienter med diabetes mellitus.

 

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 8% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 10%.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering:

Ikke relevant

Afpipettering:

Ikke relvant

Holdbarhed:

Udføres som bedside analyse


Alternative prøvetagningsrør
Ingen
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk