Dette er tekstversionen af Lab Nyt 10/2018 OBS-grænse på konjugeret bilirubin
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 10/2018 OBS-grænse på konjugeret bilirubin

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 10/2018 OBS-grænse på konjugeret bilirubin


Den 17. december 2018 indføres en regionalt gældende OBS-grænse/ringe-grænse på konjugeret bilirubin på 17 µmol/L for børn under 6 mdr. Beslutningen er motiveret af en alvorlig UTH og med fagligt belæg i den nyligt udkomne nationale retningslinje fra Dansk Pædiatrisk Selskab ”Neonatal kolestase/konjugeret hyperbilirubinæmi”.

Yderligere information kan findes i nævnte retningslinje på Dansk Pædiatrisk Selskabs hjemmeside (http://www.paediatri.dk/images/dokumenter/vejledninger_2018/Neonatal_kolestase_2018.pdf)

Målet er sikring af korrekt udredning af børn mistænkt for neonatal kolestase.

Et OBS-svar på konjugeret bilirubin bør føre til kontakt til vagthavende læge på børneafdelingen.
 

Analyse: Bilirubin konjugeret;P (NPU17194/kvnt000221)
OBS-grænse/ringe-grænse: >17 µmol/L
Aldersgruppe: <6 måneder

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506.


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk