Dette er tekstversionen af Lab Nyt 1/2019 Ændring af eksternt laboratorie for Myoglobin, P
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 1/2019 Ændring af eksternt laboratorie for Myoglobin, P

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 1/2019 Ændring af eksternt laboratorie for Myoglobin, P


Med virkning fra den 16. januar 2019 ændres analysestedet for plasma Myoglobin fra tidligere Unilabs til OUH, Odense. I den forbindelse vil vi gøre opmærksom på, at der ændres metode, enhed og referenceinterval til:

Analysen for Myoglobin;P på OUH er akkrediteret og udføres dagligt.

Der arbejdes p.t. på implementering af et referenceinterval for P Myoglobin for børn og der er lavet forslag fra Dansk Selskab for Klinisk Biokemi om referenceinterval <90 ug/L fra 6 måneder-18 år (reference: Population-based pediatric reference intervals for HbA1c, bilirubin, albumin, CRP, myoglobin and serum enzymes. Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation 2013) .

Myoglobin;P resultater for patienter <18 år vil inden implementeringen være angivet uden reference interval og derfor uden mulighed for fremhævning af eventuelle abnorme svar.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Eventuelle spørgsmål inden implementeringen, kan rettes til lægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506.
 

Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk