Dette er tekstversionen af Lab Nyt 3/2019 Fra 1. februar 2019 ændres måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 3/2019 Fra 1. februar 2019 ændres måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 3/2019 Fra 1. februar 2019 ændres måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk


Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt ændrer fra 1. februar 2019 måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk.

Analyserne kan bestilles enten via WebReq eller direkte i BCC og der oprettes 31 stofgrupper til rekvirering, som vist i nedenstående skema:

 

Rkv.grp

Forkortelse

Navn

500549

AMFETA-U

Amfetamin+analog gruppe;U

500550

BARBITU-U

Barbiturat gruppe;U

500551

BENZODIA-U

Benzodiazepiner gruppe;U

500552

CANNA-U

Cannabinoler gruppe;U

500553

OPIATLAV-U

Opiater(misbrug),gruppe;U

500554

OPIATHØJ-U

Opiater(arbejdspladsattest)gruppe;U

500555

OXYC-U

Oxycodon+Oxymorphon gruppe;U

500556

META-U

Metadon gruppe;U

500557

KOKAIN-U

Cocain+metabolit gruppe;U

500558

ALPHA-PVP-U

alpha-PVP;U

500559

MDPV-U

MDPV;U

500560

KETA-U

Ketamin + Norketamin gruppe;U

500561

KETO+NOR-U

Ketobemidon+Norketobemidon Gruppe;U

500562

TRAMAD-U

Tramadol+O-Demethyltramadol Gr.;U

500563

METPH-U

Methylphenidat;U

500564

BUPREN-U

Buprenorphin;U

500565

4HYDBUTR-U

4-Hydroxybutyrat;U

500566

FENTAN-U

Fentanyl gruppe;U

500567

PETHNOR-U

Pethidin+Norpethidin Gr.;U

500568

DEXPRNOR-U

Dextropropoxy+Norpropoxyphen Gr;U

500569

ETG+ETS-U

Ethylglucuronid+Ethylsulfat Gr;U

500570

PHENCYCLI-U

Phencyclidin;U

500571

PREGA-U

Pregabalin;U

500572

ZOLPICARB-U

Zolpidem carboxylsyre;U

500573

LISDEXAMF-U

Lisdexamfetamin;U

500574

TAPENTADOL-U

Tapentadol;U

500575

PHENIBUTAN-U

4-Amino-3-phenylbutansyre;U

500576

MDPHP;U

MDPHP;U

500577

CANBIDIOL-U

Cannabidiol;U

500578

LEV+DEX-U

Levamfetamin+Dextroamphetamin Gr;U  se *

500579

MODAFINIGR-U

Modafinil gruppe;U


Alle analyser udføres på Klinisk Biokemisk afdeling på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring som har specialiseret sig i misbrugsanalyser.

Der analyseres for et stort antal forskellige stoffer incl metabolitter, og ved rekvirering af de ovennævnte stofgrupper åbnes muligheden for elektronisk svar på enkeltstoffer og metabolitter inden for rekvireringsgrupperne.

* OBS – Analysegruppen 500578 Levamfetamin + Dextroamphetamin må kun bestilles hvis man specifikt ønsker at skelne om en urin indeholder metabolitter af et amfetaminbaseret receptpligtigt lægemiddel til behandling af ADHD (Lisdexamfetamin (Elvanse®, Aduvans®) eller dexamfetamin (Attentin®)) eller om der er tegn på indtagelse af illegalt amfetamin. Analysen er en specialanalyse som er yderst tidskrævende.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger og hjælp mht hvilke analyser der skal bestilles samt fortolkning af analysesvar henviser vi til Hospitalskemiker Torben Breindahl, tlf. 97 641177, e-mail torben.breindahl@rn.dk eller se Misbrugsanalyser, Hjørring

Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk