Dette er tekstversionen af Lab Nyt 5/2019 Sedimentationsreaktion, B kan ikke prøvetages i eget hjem/plejehjem
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 5/2019 Sedimentationsreaktion, B kan ikke prøvetages i eget hjem/plejehjem

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 5/2019 Sedimentationsreaktion, B kan ikke prøvetages i eget hjem/plejehjem


Ifølge gældende guidelines (Jou, Lewis et al. 2011, CLSI dokument H02A5E), har sedimentationsreaktionen, B (sænkning) en holdbarhed, der ikke muliggør prøvetagning udenfor sygehus pga. transporttiden. Det vil derfor fremover ikke være muligt at få prøvetaget sedimentationsreaktion i eget hjem eller på plejehjem. Indeholder en rekvisition sedimentationsreaktion, vil der blive afgivet svaret ”ej mulig”. Eventuelle øvrige analyser på rekvisitionen vil således ikke blive påvirket.


Eventuelle spørgsmål rettes til
Lægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506.

Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk