Dette er tekstversionen af Dagsorden 10. december 2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 10. december 2018

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 10. december 2018


Dagsorden for møde i Patient- og pårørenderådet for kræftområdet, Vejle Sygehus

 

Tidspunkt:     Mandag den 10. december 2018 kl. 13.00 – 15.00

Sted:                 Adm. 1, H-Bygningen, Vejle Sygehus

Deltagere:     Patient- og pårørenderådet for kræftområdet på Vejle Sygehus:

Camilla Havsteen, Ejler Ejlersen, Gurli Jacobsen, Helle Adolfsen, Helle Gangelhof, Helle Tirsgaard, Kirsten Seyer-Hansen, Lars Henrik Jensen, Mette Fogh Skouboe, Mette Nielsen, Mona Petersen, Morten Bruun Petersen, Poul Fogh-Andersen, Sussan Bergqvist Hedegaard, Tom Jerwiarz, Ulla Hut, Willy Mathiesen

Afbud:             Birgit Legarth og Jakob Møller

Referat:         Birgitte Beck Larsen, HR Afdelingen.


 

1.      Velkommen v/formanden
 

2.      Godkendelse af referat fra 29. oktober 2018 v/formanden 
 

3.      En sygdomshistorie (v/hvem vil være aftalt inden mødet)
 

4.     Oplæg vedr. nyt strategisk område ”Pårørendeinddragelse” v/Helle og Birgitte

5.      Status på rådets projekter:
- Komplementær støttende behandling v/Camilla og Lars Henrik

 

6.      Aktiviteter siden sidste møde:

§  30. oktober 2018: Møde om nyt projekt Palliativ Fysio-/ergoterapi (Poul og Mona)

§  3. november 2018: Indlæg på Landskursus Fagligt Selskab for Kræftsygeplejersker (Tom)

§  5. november 2018: Møde i sponsorgruppe ”Dokumentation på Sengestuerne” (Mona)

§  14. november 2018: Oplæg på Lægedage (efteruddannelse praktiserende læger) om kræftpatienter i almen praksis (Mona)

 

Fremtidige aktiviteter:

 

§  22. august 2019: indlæg på Klinisk Sommerskole for sygeplejestuderende: hvad betyder god sygepleje for patienter/pårørende?


Møder i diverse råd og udvalg:

 

§  27. november 2018: Møde i Klinisk Etisk Udvalg (Mona)

§  5. december 2018: Møde i Advisory Board og Styregruppe, Center for Fælles Beslutningstagning (Mona og Birgit)
 

7.      Eventuelt, - herunder næste møde den 28. januar 2019
 

8.      Tak for samarbejdet til Tom og Willy. Herefter julehygge og PPR’s 6 års fødselsdag. Direktionen deltager under dette punkt

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk