Dette er tekstversionen af Lab Nyt 6/2019 Fra 1. marts 2019 forenkles måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 6/2019 Fra 1. marts 2019 forenkles måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 6/2019 Fra 1. marts 2019 forenkles måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk


Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt forenkler fra 1. marts 2019 måden hvorpå misbrugsanalyser bestilles elektronisk.

Analyserne kan bestilles enten via WebReq eller direkte i BCC og der skal nu blot vælges mellem 6 stofgrupper til rekvirering, som vist i nedenstående skema:

 

Rkv.grupper

Forkortelse

Navn

500550

BARBITU-U

Barbiturat gruppe;U

 

Phenobarbital,konfirm;U

500551

BENZODIA-U

Benzodiazepiner gruppe;U

 

7-Aminoclonazepam,konfirm;U

alfa-Hydroxyalprazolam,konfirm;U

Alprazolam,konfirm;U

7-Aminonitrazepam,konfirm;U

Bromazepam,konfirm;U

Chlordiazepoxid,konfirm;U

Clonazepam,konfirm;U

Diazepam,konfirm;U

3-Hydroxybromazepam,konfirm;U

Temazepam,konfirm;U

Lormetazepam,konfirm;U

Lorazepam,konfirm;U

Nordazepam,konfirm;U

Nitrazepam,konfirm;U

Oxazepam,konfirm;U

Triazolam,konfirm;U

500552

CANNA-U

Cannabinoler gruppe;U

 

Cannabinoler,screen;U

THC-COOH;U

THC-COOH/kreatininkorrigeret;U

Cannabinoler,konfirm;U

500564

BUPREN-U

Buprenorphin;U

 

Buprenorphin, konfirm;U

500578

LEV+DEX-U

Levamfetamin+Dextroamphetamin Gr;U

 

Amfetamin(konfirm);U

Metamfetamin,konfirm;U

Lisdexamfetamin,konfirm;U

Levamfetamin,konfirm;U

Dextroamphetamin,konfirm;U

Levamfetamin/Dextroamfetamin;U

004463

NARKOLÆGM-U

Narkotika/Lægemidler standardpakke;U

 

Acrylfentanyl, konfirm;U

Amfetamin(konfirm);U

Codein (høj cutoff),konfirm;U

N-Desmethylzopiclon,konfirm;U

Ecgonidin,konfirm;U

EDDP,konfirm;U

Ephedrin,konfirm;U

Ethylglucuronid;U

Ethylsulfat;U

Fentanyl, konfirm;U

4-Hydroxybutyrat konfirm;U

Ketamin, konfirm;U

Ketobemidon, konfirm;U

Benzoylecgonin,konfirm;U

Lisdexamfetamin,konfirm;U

Metamfetamin,konfirm;U

6-O-Monoacetylmorphin,konfirm;U

MDMA,konfirm;U

MDPV,konfirm;U

Ecgonidin, methylester,konfirm;U

Metadon, konfirm;U

Methylphenidat, konfirm;U

Mitragynine,konfirm;U

Modafinil,konfirm;U

Modafinilsyre,konfirm;U

Morphin(høj cutoff),konfirm;U

Norfentanyl, konfirm;U

Norketamin,konfirm;U

Norketobemidon,konfirm;U

Norpethidin,konfirm;U

Norpropoxyphen,konfirm;U

O-Demethyltramadol konfirm;U

Oxymorphon,konfirm;U

Oxycodon, konfirm;U

Pethidin,konfirm;U

Phencyclidin,konfirm;U

Phenibut,konfirm;U

Pregabalin,konfirm;U

Dextropropoxyphen,konfirm;U

alpha-PVP,konfirm;U

Tapentadol,konfirm;U

Tramadol, konfirm;U

Zolpidem,konfirm;U

Zopiclon,konfirm;U

Zopiclon N-oxid,konfirm;U

Zolpidem carboxylsyre,konfirm;U

 

Alle analyser udføres på Klinisk Biokemisk afdeling på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring som har specialiseret sig i misbrugsanalyser.

Der analyseres for et stort antal forskellige stoffer incl metabolitter, og ved rekvirering af de ovennævnte stofgrupper åbnes muligheden for elektronisk svar på enkeltstoffer og metabolitter inden for rekvireringsgrupperne.

OBS – Analysegruppen 500578 Levamfetamin + Dextroamphetamin må kun bestilles hvis man specifikt ønsker at skelne om en urin indeholder metabolitter af et amfetaminbaseret receptpligtigt lægemiddel til behandling af ADHD (Lisdexamfetamin (Elvanse®, Aduvans®) eller dexamfetamin (Attentin®)) eller om der er tegn på indtagelse af illegalt amfetamin. Analysen er en specialanalyse som er yderst tidskrævende og den udføres kun efter forudgående aftale med Klinisk Biokemisk afdeling på Regionshospitalet Nordjylland, Hjørring.


Yderligere oplysninger
For yderligere oplysninger og hjælp mht hvilke analyser der skal bestilles samt fortolkning af analysesvar henviser vi til Hospitalskemiker Torben Breindahl, tlf. 97 641177, e-mail torben.breindahl@rn.dk eller se Misbrugsanalyser, Hjørring


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk