Dette er tekstversionen af Dagsorden 13. december 2018
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 13. december 2018

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 13. december 2018


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus

 

 

Tidspunkt:         

13. december 2018 kl. 13-15

Sted:                   

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere:          

Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Hanne Andersen, Henrik Kjær  Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas  Lykke Martinet, Kim Houlind, Mogens Pedersen,
Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen

Afbud:                 

Allan Truelsen, Sidse Petersen

Referent:            

Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1.

Velkommen v/formand Aase Gilling
Særlig velkomst til to nye medlemmer af PPR, Jonas Lykke Martinet og Henrik Kjær Rønnenkamp
Jakobsen, begge pårørende.
Præsentationsrunde.

 

2.

Godkendelse af referat fra møde 5/10-18

 

3.

Patienthistorie

 

4.

Workshop

På mødet vil vi sammen prioritere i emnerne fra workshoppen 5/10 og planlægge det videre arbejde.  
Materiale vil blive uddelt på mødet.

 

5.

Nyt fra Strategirådet v/Aase

 

6.

Nyt fra øvrige råd og møder v/alle

 

7.

Eventuelt
Næste møde er 7/2-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale
Øvrige møder i 2019 er 10. april, 20. juni, 15. august, 24. oktober og 19. december – alle dage kl. 13-15.

 

 

 

Vi bruger den sidste ½ time af mødet til lidt julehygge.

 

 

 

 

 

 

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk