Dette er tekstversionen af Dagsorden 7. februar 2019
Klik her for at komme til den grafiske version af Dagsorden 7. februar 2019

Forside - Læs op - Sitemap


Dagsorden 7. februar 2019


Dagsorden for møde i Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus


 

Tidspunkt:         

7. februar 2019 kl. 13-15

Sted:                   

Direktionens mødelokale, Administrationsgangen, Kolding Sygehus

Deltagere:          

Patient- og Pårørenderådet for Akutsygehuset i Kolding, Patienternes Akutsygehus, Aase Gilling (fmd.), Bettina Schielder Bjerg (næstfmd.), Allan Truelsen, Anne Daugaard Thuesen, Hanne Andersen, Henrik Kjær Rønnenkamp Jakobsen, Inge Skovgaard, Jonas Lykke Martinet, Mogens Pedersen, Sidse Petersen, Tage Brinch, Thomas Houmann Petersen, Pica Andersen og Helle Adolfsen

Afbud:                 

 

Referent:            

Tina Bonde Spejlsgaard

 

 

1.

Velkommen v/formand Aase Gilling
Kim Houlind har valgt at udtræde af rådet pr. 31/12-18
Velkommen til Anne Daugaard Thuesen

 

2.

Godkendelse af referat fra møde 13/12-18

 

3.

Patienthistorie

 

4.

Pårørende/familie v/Aase og Helle

 

5.

Forretningsorden og tavshedserklæringer v/Helle

 

6.

Præsentation af PPR-medlemmer på webside v/Tina

 

7.

Nyt fra Strategirådet v/Aase

 

8.

Nyt fra øvrige råd og møder v/alle
Fællesmøde 14/3-19
Nationalt symposium i professionel patientkommunikation 6/6-19

 

9.

Patienttøj v/Indkøbschef Jimmi Sørensen
I forbindelse med ny vaskeriaftale i Region Syddanmark, skal vi have nyt patienttøj. Jimmi  præsenterer det nye tøj, og ønsker PPRs input mht. farvevalg

 

10.

Eventuelt
Næste møde er 10/4-2019 kl. 13-15 i Direktionens mødelokale

 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk