Dette er tekstversionen af Neurofilament light polypeptide, P-
Klik her for at komme til den grafiske version af Neurofilament light polypeptide, P-

Forside - Læs op - Sitemap


Neurofilament light polypeptide, P-


NPU kode og navn
NPU57704
P-Neurofilament light polypeptide; massek.

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør uden tilsætning. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Ikke muligt
Postforsendelse:           Prøven centrifugeres, afpipetteres og fryses senest 4 timer efter prøvetagning. Skal sendes på tøris.
Taget på afdelingen:  Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: Ikke relevant
Postforsendelse: Skal sendes på tøris
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet                                   

Svartid
Op til 14 dage

Referenceinterval

18-40 år < 10 ng/L                                       
>40 år < 20 ng/L  


Indikation
Mistanke om axonal skade samt ved neurodegenerative sygdomme.

Vurdering
Forhøjede neurofilament light polypeptide værdier ses ved akutte skader på centralnervesystemet samt ved neurodegenerative sygdomme som multipel sklerose, amyotrofisk lateral sklerose, parkinsons sygdom samt neurodegenerative demens sygdomme. Neurofilament light polypeptide kan bruges til bedømmelse og monitorering af den neuronale nedbrydning. Forhøjede værdier kan være associeret med en dårligere klinisk prognose.  

Kliniske retningslinjer
Ingen yderligere retningslinjer.
 

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ±26% (95% konfidensinterval).
Intraindividuel biologisk variation: 20% (95% konfidensinterval).
Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 45% i forhold til forudgående for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi

Internt for laboratorier

Centrifugering: Centrifugeres, afpipetteres og fryses senest 4 timer efter prøvetagning
Afpipettering: Rør med gel: Ja
  Rør uden gel: Ja
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: Må ikke opbevares ved stuetemperatur
  Ved 4 °C: Må ikke opbevares ved 4°C
  Ved -20 °C: Måneder

Mindste prøvemængde (serum): 500 µl


Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum. For andre alternativer kan laboratoriet kontaktes.Yderligere information.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk