Dette er tekstversionen af Lab Nyt 10/2019 Ændring af svarafgivelse for mono- og polynukleære celler i kropsvæske
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 10/2019 Ændring af svarafgivelse for mono- og polynukleære celler i kropsvæske

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 10/2019 Ændring af svarafgivelse for mono- og polynukleære celler i kropsvæske


Fra den 4. september 2019 vil der, når der udføres en differentialtælling af leukocytter i ascites (asc), cerebrospinalvæske (csv), ledvæske (ldv) eller pleuravæske (plv), blive svarafgivet både en koncentration og den procentuelle fordeling af cellerne.

Leukocytter uddifferentieres i mono- og polynukleære celler, når det samlede leukocyttal overstiger 10 x 106/L for csv og 200 x 106/L for asc, ldv og plv.

Procenterne angiver hvor stor en andel de hhv. mono- og polynukleære celler udgør af det samlede leukocyttal
 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506.


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk