Dette er tekstversionen af Lab Info 1/2019 Analyser med blokering for rekvisition i BCC-web
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Info 1/2019 Analyser med blokering for rekvisition i BCC-web

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Info 1/2019 Analyser med blokering for rekvisition i BCC-web


 

Analyser Minimumsinterval mellem rekvireringer
25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2);P 90 dage
beta-2-Glykoprotein 1-IgG;P 70 dage
beta-2-Glykoprotein 1-IgM;P 70 dage
Cardiolipin-IgG;P 70 dage
Cardiolipin-IgM;P  70 dage
Cykl.citrul.peptid-IgG [CCP];P 30 dage
CYP2D6-gen;DNA Livstid
Cøliaki-rel. gener (DQ2 DQ8)grp;DNA Livstid
F2-gen (20210G-A);DNA Livstid
F5-gen Leiden (ARG506GLN);DNA  Livstid
Familiær Hyperkolesterolæmi;DNA(B) Livstid
Folat;P  14 dage
Glutamatdecarboxylase(gad65)-Ab;P 364 dage
HLA-B-gen (B27);DNA Livstid
Hæmoglobin A1c gruppe;Hb(B) 28 dage
Laktoseintolerans, MCM6-gen;DNA Livstid
LPL-gen;DNA Livstid
Lupus antikoagulansudredning 70 dage
Rheumafaktor;P   30 dage
TPMT-gen;DNA Livstid
Thyreoglobulin-Ab;P 84 dage
Thyreoidea-stim.+blok. immungl;P (TRAB) 84 dage
Thyroglobulin;P 84 dage
Thyroidperoxidase-Ab;P 84 dage
Vitamin B12;P 14 dage


Eks.: Hvis der foreligger resultat på 25-Hydroxy-Vitamin D(D3+D2);P i BCC, vil det ved forsøg på rekvirering af denne inden for de næste 90 dage blive markeret i BCC-Web, at analysen er blokeret, og den fjernes derfor fra rekvisitionen.

Hvis man af specielle kliniske grunde ønsker analysen udført på trods af et foreliggende resultat – eller i situationer, hvor ”resultatet” ikke er praktisk anvendeligt (f.eks. ”Ej til stede” eller ”Mislykket”), færdiggør man oprettelse af rekvisitionen, hvorefter KIBA kontaktes mhp. at få den suppleret med den blokerede analyse.
 

Baggrunden for ovenstående er, at der ofte forekommer gentagelse af analyser inden for tidsrum, der ikke giver mening rent fysiologisk, hvilket også medfører et unødigt ressourceforbrug.


Eventuelle spørgsmål rettes til
Overlægerne ved Biokemi og Immunologi, Vejle Sygehus via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06.


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk