Dette er tekstversionen af Lab Nyt 1/2020 Ny markør for leverfibrose
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 1/2020 Ny markør for leverfibrose

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 1/2020 Ny markør for leverfibrose


Fra d.d. kan der bestilles

Leverfibrose (FIB-4);Pt

FIB-4 scoren kan bruges til at vurdere sværhedsgraden af fibrose. Den bygger på formlen:

FIB-4 = (alder x ASAT) / (trombocyttal x √ALAT)


Markøren kan overvejes ved mistanke om leverfibrose ved eksempelvis kronisk hepatitis, non-alkoholisk fedtlever (NAFLD) eller alkoholisk fedtlever.
 

<1,45 = lav risiko for avanceret leverfibrose

1,45-2,67 = leverfibrose kan ikke udelukkes

>2,67 = høj risiko for leverfibrose
 

Patienter med FIB-4 > 2,67 bør henvises til yderligere diagnostik.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Lægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 7940 6506.


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk