Dette er tekstversionen af FIB-4
Klik her for at komme til den grafiske version af FIB-4

Forside - Læs op - Sitemap


FIB-4


NPU kode og navn
NPU58634
Lever fibrose (FIB-4); Pt 
 

Instruktion for rekvirent
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma + Rør med EDTA til fuldblod. Yderligere information.  


Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21oC
Postforsendelse: Ikke relevant
Taget på afdelingen: Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres alle hverdage


Referenceinterval

<1,45 lav risiko for avanceret leverfibrose                                                
1,45 -1,67  leverfibrose kan ikke udelukkes
>2,67  høj risiko for leverfibrose

 

Indikation
FIB-4 er en non-invasiv fibrosemarkør som bygger på alder, trombocyttal, ALAT og ASAT.

FIB-4 = (alder x ASAT) / (trombocyttal x √ALAT)

FIB-4 scoren kan anvendes til at vurdere sværhedsgraden af leverfibrose. FIB-4 er bedst til at skelne mellem forekomsten af svær eller ingen fibrose.

Markøren kan overvejes ved mistanke om leverfibrose ved eksempelvis kronisk hepatitis, non-alkoholisk fedtlever (NAFLD) eller alkoholisk fedtlever.

Den negative prædiktive værdi er væsentlig bedre end den positiv prædiktive.

FIB-4 er udviklet som fibrosemarkør til hepatitis C + HIV inficerede patienter.

Fib-4 kan ikke anvendes hos børn, for NAFLD angives en mindstealder på 35 år.
 

Obs: Akut hepatitis kan give falsk forhøjede niveauer, da ALAT indgår i scoren.


Vurdering
Ovenstående referenceinterval er bedst valideret i NAFLD patienter. Nedre grænse på 1.45 har en negativ prædiktiv værdi på ca. 90 % for at udelukke svær fibrose (F3-F4) i uselekterede patienter i studier med enten kronisk infektiøs hepatitis eller NAFLD.
 

Patienter med FIB-4 >1.45 og NAFLD bør have gentaget test efter 6-12 måneder og tilrådes livsstilsændringer.
 

Øvre cut-off for hvornår der er sikker svær fibrose/cirrose er dårligt valideret. Efter forsigtighedsprincip bør patienter med FIB-4 >2.67 henvises til yderligere diagnostik uanset ætiologi. 

I NAFLD patienter har en cut-off på 2.67 en specificitet på omkring 95 % for avanceret fibrose, mens sensitivitet kun er på ca. 32 %.

Kliniske retningslinier
Tidlig opsporing og behandling af non-alkoholisk fedtleversygdom og non-alkoholisk steatohepatitis.
 

Variation på analyseresultater
Yderligere forklaring.          

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Nej
Afpipettering: -  
Holdbarhed: Ved stuetemperatur:
Ved 4 °C:
Ved -20 °C
1 døgn
3 døgn
Må ikke fryses
 

Alternative prøvetagningsrør
Yderligere information.  
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk