Dette er tekstversionen af 3-Hydroxybutyrat (BHB), P
Klik her for at komme til den grafiske version af 3-Hydroxybutyrat (BHB), P

Forside - Læs op - Sitemap


3-Hydroxybutyrat (BHB), P


NPU kode og navn
NPU02424
P—3-Hydroxybutyrate; stofk.

Instruktion for rekvirent
Analysen kan kun rekvireres af sygehusafdelinger og ambulatorier. Kan ikke rekvireres eller prøvetages i praksis.
 

Prøvetagningsrør
Rør uden gel til plasma, Li-heparin. Yderligere informationer.
 

Holdbarhed

Henteordning:

Indgår ikke i henteordning

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet


Svartid
Udføres dagligt
 

Referenceinterval
< 1 år: < 1,81
> 1 år: < 0,5 mmol/L

Indikation
Diagnose af diabetisk ketoacidose. I Danmark ses der ca. 700 indlæggelser pga. ketoacidose hvert år (incidens blandt diabetespatienter er ca. 13/ 1000 per år)2

Vurdering
Ifølge Dansk Endokrinologisk Selskab2 defineres diabetisk ketoacidose som:
1. 3-hydroxybutyrat (BHB) ≥3mmol/L
2. metabolisk acidose (pH <7.30 eller total CO2 <18 mmol/L)
3. hyperglykæmi (oftest >15 mmol/L, ved kendt diabetes evt. lavere)

Glukose og BHB bør, ved ketoacidose i fase 1, vurderes hver time.
Kreatinin er ofte forhøjet pga. dehydratio. Væsketal (natrium, kalium, kreatinin) skal derfor vurderes ofte (ca. hver anden time) i forløbet. Hos mere end halvdelen af patienterne med ketoacidose ses leukocytose, hvilket dog ikke altid er udtryk for igangværende infektion.

Kliniske retningslinier
Der henvises til Sygehus Lillebælts interne retningslinjer vedrørende håndtering af patienter med ketoacidose.

Variation på analyseresultater
Analyseteknisk har analysen vist sig at være meget stabil med lav variation. Der foreligger ikke dokumentation for biologisk variation for analysen. Grundet analysens anvendelse ved ketoacidose vurderes det ydermere, at analysen indgår i en helhedsvurdering sammen med andre parametre. Derfor kan der ikke angives data for kritisk forskel. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi.
 

Internt for laboratorier

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

6 timer

Ved 4oC:

6 timer

Ved – 20oC:

1 måned

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Kan afpipetteres

 

Mindste prøvemængde (plasma): 200 µL.


Alternative prøvetagningsrør
Serum

Yderligere information


Litteratur
1. T. Teodoro-Morrison;  L. Kyriakopoulou;  Y. K. Chen;  J. E. Raizman;  V. Bevilacqua;  M. K. Chan;  B. Wan;  M. Yazdanpanah;  A. Schulze; K. Adeli, Dynamic biological changes in metabolic disease biomarkers in childhood and adolescence: A CALIPER study of healthy community children. Clin Biochem 2015, 48 (13-14), 828-36.

2. Dansk Endokrinologisk Selskab NBV: Diabetisk ketoacidose og hyperosmolær hyperglykæmi. (accessed 19-12-2019).
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk