Dette er tekstversionen af Lab Nyt 2/2020 Blodketoner (BHB) i plasma, ny analyse
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 2/2020 Blodketoner (BHB) i plasma, ny analyse

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 2/2020 Blodketoner (BHB) i plasma, ny analyse


Fra den 10. januar 2020 er det muligt at bestille blodketoner i plasma (3-hydroxybutyrat, forkortelse ”BHB”). Analysen er sat op på laboratoriets immunkemiske udstyr, og der er her således ikke tale om BHB udført på patientnært udstyr (POCT). BHB kan udelukkende rekvireres og prøvetages på sygehuset. Foreløbigt kører BHB som analyse i Kolding, men forventes også at være implementeret i Vejle fra 1.marts 2020.

Referenceinterval:

< 1 år: <1,8 mmol/L

> 1 år: < 0,5 mmol/L

Svaraflevering: 0,1 - 15 mmol/L

Ved værdier under 0,1 mmol/L angives ”< 0,1 mmol/L” og værdier større end 15 mmol/L angives ”> 15 mmol/L".

BHB er essentiel i forbindelse med varetagelsen af patienter hvor der mistænkes ketoacidose. Flere undersøgelser har vist, POCT til måling af BHB har en betydelig usikkerhed ved værdier > 3 mmol/L. Denne usikkerhed forstærkes af lav pH. Usikkerheden ses ikke ved BHB udført på laboratoriets immunkemiske udstyr.

Eventuelle spørgsmål rettes til
Læge Anne Alnor, tlf. 79409078 eller biokemiker Jeppe Buur Madsen, tlf. 31431283 ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt.

Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk