Dette er tekstversionen af Lab Nyt 3/2020 Allergenspecifikke IgE c5 og c6
Klik her for at komme til den grafiske version af Lab Nyt 3/2020 Allergenspecifikke IgE c5 og c6

Forside - Læs op - Sitemap


Lab Nyt 3/2020 Allergenspecifikke IgE c5 og c6


Fra 5. februar 2020 genoptages analyser for Ampicilloyl (c5)-IgE;P (NPU53978) og Amoxicilloyl (c6)-IgE;P (NPU53981) på Sygehus Lillebælt.

De seneste 2 år har analyserne c5 og c6 været konverteret til hhv. Ampicillin (c203)-IgE;P og Amoxicillin (c204)-IgE;P. Analyserne er i perioden blevet udført ved eksternt laboratorie pga. holdbarhedsproblemer med vores egen leverandørs (Thermo Fisher/Phadia) reagens. Disse problemer er nu blevet løst.

Prøver, der allerede er rekvireret, men endnu ikke prøvetaget, vil fra d. 5. februar 2020 blive konverteret til c5 (kvnt.nr. 003711) og c6 (kvnt.nr. 003710) og analyseret på Sygehus Lillebælt. 
 

Eventuelle spørgsmål rettes til
Lægerne ved Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt via sekretariatet, tlf. 79 40 65 06


Med venlig hilsen
Biokemi og Immunologi, Sygehus Lillebælt
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk