Dette er tekstversionen af Jobsøgende
Klik her for at komme til den grafiske version af Jobsøgende

Forside - Læs op - Sitemap


Jobsøgende


Et stærkt professionelt miljø på arbejdspladsen - en nøgle til patientsikkerhed og arbejdsglæde

For os i afdelingen for Medicinske Sygdomme er faglig kvalitet, patienterne og deres pårørende samt personalets arbejdsglæde det vigtigste. Vi har derfor hele tiden en særlig opmærksomhed på at fastholde og udbygge et stærkt professionelt miljø.

Hovedoverskrifterne er herunder at:


Sidst men ikke mindst, så er forbedringsarbejdet i dag en integreret del af det professionelle miljø i vores medicinske afdeling. Vores funktionsledere uddannes i disse år i forbedringsledelse og vi har flere forbedringsledelsesagenter, som er uddannet på et højt internationalt niveau.

Hold godt øje

Så hold godt øje med Medicinsk Sygdomme på Kolding Sygehus, hvis du ønsker en arbejdsplads med et stærkt professionelt miljø.
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk