Dette er tekstversionen af COVID-19 forskningsprojekt fødende og nyfødte
Klik her for at komme til den grafiske version af COVID-19 forskningsprojekt fødende og nyfødte

Forside - Læs op - Sitemap


COVID-19 forskningsprojekt fødende og nyfødte


Alle gravide, der skal føde på Kolding Sygehus vil fra 27. april 2020 blive tilbudt at være med i forskningsprojektet: COVID-19 fødende og nyfødte.

Forskningsprojektet foregår på Fødeafdelinger på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt og på Aarhus Universitetshospital.

 

Formålet med projektet er, at undersøge hvilken indflydelse COVID-19 har i forhold til gravide, fødende og nyfødte. I alt 1000 fødende og deres nyfødte skal undersøges i projektet, mens epidemien er i gang.

De fødende vil blive podet for COVID-19 i næse/svælg, skede og endetarm, når de kommer ind til fødsel.

Efter fødslen vil det nyfødte barn få lavet et virus-sug gennem næsen. Samtidig vil der blive taget en blodprøve fra barnets navlesnor. Moderen vil få taget en blodprøve efter fødslen.

 

Skal du føde på Kolding Sygehus, får du udleveret deltagerinformation ved jordemoderkonsultationen i slutningen af din graviditet. Tilsagn om deltagelse sker ved indlæggelsen på Fødeafsnittet.

Det er frivilligt at deltage i undersøgelsen.

Deltagerinformation kan ses i

App Mit Sygehus - under Min fødsel
 
Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk