Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Digoxin, P-

NPU kode og navn
NPU01886
P-Digoxin;stofk.

Instruktion for rekvirent
Koncentrationsmålinger bør ikke foretages, før patienten har været i behandling med samme døgndosis i ca. 1 uge, forudsat normal nyrefunktion. Medikations- og prøvetagningstidspunkter skal holdes konstant. Prøven tages 8-12 timer efter seneste orale indgift. Hydrocortison (Solu-Cortef®), nabumeton (Relifex®) og pentoxifyllin (Elorgan, Trental)  interfererer i analysen og digoxin resultatet kan blive falsk forhøjet. Digoxin analyse må ikke foretages på patienter behandlet med digoxinantistof (Digibind®) pga. misvisende resultater.
Kan rekvireres som hasteanalyse.

 

Prøvetagningsrør
Rør med gel til plasma
Yderligere information.
 

Indsendelsesmateriale

Henteordning: Prøvetagningsrør
Postforsendelse: Plasma afpipetteret i afpipetteringsrør
Taget på afdelingen: Prøvetagningsrør
 

Holdbarhed

Henteordning: 8 timer i termoskab 20-21 °C
Postforsendelse: Skal sendes samme dag
Taget på afdelingen. Bringes til laboratoriet
 

Svartid
Udføres dagligt.
 

Terapeutisk interval
0,9 - 2,6 nmol
Omregningsfaktor: nmol/l x 0,78 = µg/L

Indikation
Behandlingskontrol
 

Vurdering
I almindelighed er det ikke nødvendigt at måle digoxin, når såvel patientens nyre- og leverstatus som den medikamentelle behandling er kendt.

Lavt P-Kalium og lavt P-magnesium øger følsomheden for Digoxin.

En lang række vigtige interaktioner kan give ændringer i digoxin niveauet.
Se www.interaktionsdatabasen.dk
 

Kliniske retningslinier
Ingen yderligere retningslinjer.

Variation på analyseresultater
Usikkerhed på analyseresultat: ± 17% (95% konfidensinterval).

Intraindividuel biologisk variation, skønnet: ± 23 % (95% konfidensinterval).

Ud fra biologisk og analytisk variation kan det beregnes, at resultatet skal være ændret med mere end 40% i forhold til forudgående, for at ændringen er statistisk signifikant. Yderligere forklaring.

Ansvarshavende afdeling
Biokemi og Immunologi
 

Internt for laboratorier

Centrifugering: Senest 12 timer efter prøvetagning  
     
Afpipettering: Rør med gel: Nej
  Rør uden gel: Ja, hvis analyse ikke sker indenfor 24 timer
     
Holdbarhed: Ved stuetemperatur: 1 døgn
  Ved 4°C: 2 døgn
  Ved -20°C: 6 måneder
 

Alternative prøvetagningsrør
Rør med gel til serum
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod

Yderligere information

Siden er sidst opdateret 07-06-2017.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt