Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
Header

Sygehus LillebæltpilAfdelingerpilBlodprøver og EKG + Biokemi og ImmunologipilLaboratoriecentretpilLaboratorievejledningenpilEpilEpstein-Barr virus capsid-antistof IgG og IgM, og nukleær lgG-antistoffer, P-

Epstein-Barr virus capsid-antistof IgG og IgM, og nukleær lgG-antistoffer, P-

Kortnavn:
P-Epstein-Barr virus Ab

NPU kode:
NPU12739 (Epstein-Barr virus capsid-antistof IgG)
NPU12738 (Epstein-Barr virus capsid-antistof IgM)
NPU12085 (Epstein-Barr virus nukleær-antistof IgG)

Instruktion for rekvirent:
Ingen særlige hensyn

Prøvetagningsrør:
Rør med gel til serum. Yderligere information.

Indsendelsesmateriale:

Henteordning:

Prøvetagningsrør

Postforsendelse:

Prøvetagningsrør

Taget på afdelingen:

Prøvetagningsrør

Holdbarhed:

Henteordning:

8 timer

Postforsendelse:

Skal sendes samme dag

Taget på afdelingen:

Bringes til laboratoriet

Svartid:
Op til 1 uge

Referenceinterval:
0 arb.enh.

Indikation:
Mistanke om infektion med Epstein-Barr virus (monnukleose).

Mononukleose og Epstein-Barr virus (EBV) serologi.

Epstein-Barr virus (EBV) serologi spiller en vigtig rolle for differentialdiagnosen mellem EBV infektion og andre infektioner ved hævede lymfekirtler på halsen og feber.

EBV er et virus i Herpes gruppen. Efter den akutte primære infektion etableres som for de andre herpesvirus en latent infektion i værtsorganismen, for EBV i B-lymfocytterne. Infektionen er således livslang.

Smitte med EBV finder oftest sted hos børn under fem år og hos unge i de sene teenageår.

Hos voksne kan op til 90% være inficerede.

Diagnostik

Serologien er baseret på påvisning af  IgM rettet mod virus capsid antigen (VCA-IgM), IgG rettet mod virus capsid antigen (VCA-IgG) og EBNA-1 specifikke antistoffer (anti-EBNA-1).

Der er en betydelig variation i det serologiske response under og efter akut EBV infektion

Virus capsid IgM antistoffer (VCA-IgM)

Generelt er det tidlige immunologiske response ved infektionen   karakteriseret ved udvikling af VCA-IgM, som hurtigt forsvinder igen. VCA-IgM er kun tilstede i 87% af de akutte infektioner. IgM antistofferne er generelt mindre specifikke end IgG antistofferne, hvad der åbner mulighed for falsk positive reaktioner for VCA-IgM.

VCA-IgM kan persistere eller reaktiveres i sjældne tilfælde. Såkaldt "serologisk reaktivering" af EBV med positiv VCA-IgM kan være en falsk positiv IgM hos en patient, der tidligere har haft en akut EBV-infektion.

Hos patienter med uforståelige IgM-responser må man derfor altid overveje alternative diagnoser.

Virus capsid IgG antistoffer (VCA-IgG)

Udvikling af VCA (virus capsid) IgG antistoffer) optræder meget tidligt i den akutte fase af infektionen og bevares livslangt.

IgG antistoffer mod EBNA (Epstein-Barr nukleær associerede antigener, EBNA-1-IgG

IgG antistoffer mod EBNA forekommer sent i forløbet.

I modsætning til IgM-serologien er serologi baseret på   EBNA-1-IgG væsentlig mere specifik Anti-EBNA-1 spiller en central rolle i EBV serologi, da positiv anti-EBNA-1 er en typisk og pålidelig markør for konvalescens og anti-EBNA-1 er negativ i næsten 100% af tilfældene de første 3-4 uger af en akut EBV infektion. En positiv anti-EBNA-1 udelukker derfor akut infektion ved kliniske symptomer foreneligt med EBV infektion. Falsk positive anti-EBNA IgG resultater er dog beskrevet. Anti-EBNA-1 udvikles typisk 2-6 måneder efter den akutte infektion og kan påvises resten af livet.

Anti-EBNA-1 kan dog blive negativ hos immunkompromitterede individer (sekundært Anti-EBNA-1 negative), fx tumor patienter, HIV-positive patienter og transplantations patienter.

Heterofile antistoffer (fx Paul-Bunnell, Monospot)

EBV-specifik serologi er at foretrække diagnostisk, men undersøgelse for heterofile antistoffer (fx Paul-Bunnell, Monospot) kan anvendes i den akutte diagnostik, undtagen ved børn og immunkompromitterede (høj forekomst af falsk negative). Er uegnet til gravide og patienter med autoimmune sygdomme (høj forekomst af falsk positive).

EBV DNA PCR

Kan overvejes ved immunkompromitterede, hvor serologiske undersøgelser kan være upålidelige.

Tolkning af EBV-serologi (Epstein-Barr-virus)

EA- IgM

EA- IgG

EBNA-1- IgG

Tolkning

Kommentar

+

-

-

Tidlig primær infektion

Prøven skal tages overordentlig tidligt i forløbet af mononukleose, for at der ikke er udviklet IgG-antistoffer. Anden årsag til patientens sygdom skal derfor altid overvejes. Ved gentagelse af serologien skal der, såfremt det drejer sig om  akut EBV-sygdom, senere udvikles IgG-antistoffer

+

+

-

Primær infektion

Klassisk serologi ved akut EBV-infektion. I tvivlstilfælde kan  en gentagelse af serologien efter 3-6 måneder afgøre, om det har drejet sig om en akut EBV EBV-infektion, idet der da skal være udviklet EBNA-1-antistoffer

-

+

-

Primær eller tidligere infektion

Akut infektion med eller uden IgM produktion eller

Tidligere infektion med eller uden EBNA IgG produktion

-

(+)

+

Tidligere EBV-infektion

Tilstedeværelse af EBNA-1-antistoffer udelukker hos immunkompetente patienter aktuel akut EBV-sygdom

+

(+)

+

"Reaktivering af EBV"

Der kendes ingen klinisk pendant til dette serologisvar. Skyldes sandsynligvis en falsk positiv IgM-serologi hos en patient med tidligere akut EBV-infektion. Bør altid føre til, at anden årsag til patientens symptomer eftersøges

 

Impræcision:
Kvalitativ bedømmelse

Ansvarshavende afdeling:
KMA

Internt for laboratorier:     

Holdbarhed:

Ved stuetemperatur:

1 døgn

Ved 4oC:

4-7 døgn

Ved – 20oC:

3 måneder

Centrifugering:

Ja

Afpipettering:

Rør med gel:

Nej

Rør uden gel:

Ja

Alternative prøvetagningsrør:
Rør med gel til plasma
Rør uden gel til plasma
Rør med EDTA til fuldblod
Rør uden tilsætning
Yderligere information

Senest fagligt revideret: 30-10-2008


Siden er sidst opdateret 01-03-2016.
Kontakt: admtdaSygehus Lillebælt | Telefon 76 36 20 00 | Send sikker e-mail til Sygehus Lillebælt